12 Август 2020
 

Ответ ХГЭУ на нападки МОНУ (письмо, укр.)

№ 961 від 06.06.2008 р.
Відповідь на зауваження по Акту встановлення факту здійснення освітньої діяльності без ліцензії комісії Міністерства освіти та науки України від 4 червня 2008 р.

У Акті безпідставно вказано, що на підставі наказів МОН від 21. 05. 2008 р. № 1639-л та від 30. 05. 2008 р. № 1890-л нібито була проведена перевірка діяльності Християнського гуманітарно-економічного відкритого університета (м. Одеса).

Насправді перевірка діяльності Християнського гуманітарно-економічного відкритого університета не проводилася. Комісія приїхала в ХГЕУ 04.06.2008 р. у кінці робочого дня і після годинної бесіди з керівництвом та священнослужителями ХГЕУ пішли. Наступного дня об 11 годині 20 хвилин один із членів цієї комісії - представник Мін’юсту України Іванчук І. Ф. принесла наказ і направлення на перевірку вже другої комісії -Головного Управління юстиції в Одеській області.

Комісія ж МОН України з’явилася в ХГЕУ у другій половині дня з уже готовими актами перевірки (без фактичного її проведення). Даний акт був вручений ректору без попередньої вимоги та вивчення документів ХГЕУ. Після вручення акту комісії ректору, голові комісії І. О. Гречко було вручено мотивований лист на ім’я Міністра освіти та науки України І. О. Вакарчука про недопущення комісії до роботи. Аналогійним чином був вручений Акт перевірки Московського гуманітарно-економічного інституту, який знаходиться в Москві та не має структурних підрозділів в Одесі.

Усі висновки комісії засновані не на аналізі відповідності діяльності ХГЕУ його Уставу, а на свавільній упередженій трактовці окремими членами комісії змісту розмови членів комісії з адміністрацією та священнослужителями ХГЕУ, що повністю суперечить наказу МОН про порядок проведення вказаної перевірки.

Зауваження, відміченні в Акті комісії свідчать про те, що ХГЕУ не порушує положення свого Уставу .

Зауваження комісії МОН виділені курсивом, відповіді ХГЕУ - напівжирним шрифтом.

1. Встановлено, що у Християнському гуманітарно-економічному відкритому університеті (далі - ХГЕУ) організований і провадиться навчальний процес, передбачений п.п. 4.1, 4.9, 9.6 Статуту. Згідно з п.п. 6.2 і 6.3 Статуту “абітурієнт вважається прийнятим до ХГЕУ після подання документів про освіту, позитивного результату співбесіди або тестування та укладення контракту. Студентом ХГЕУ є особа, яка зачислена для навчання наказом ректора. У 2-тижневий строк після видання наказу студенту видаються студентський білет та залікова книжка встановленого зразка”.

1. Зауваження однозначно підтверджують факт, що ХГЕУ як громадська організація, здійснює навчальний процес (свою уставну діяльність) згідно зі своїм Уставом.

2. Окрім цього, у п. 6.3 Статуту вказано, що “слухачем ХГЕУ є особа, яка навчається на підготовчому відділенні, факультеті або курсах підвищення кваліфікації або перепідготовки фахівців, а також особа, що отримує другу професійну освіту і є студентом іншого вузу”, що дає підстави для визначення статусу ХГЕУ як вищого навчального закладу

2. Абсолютно не зрозуміло як із одного пункту (6.3) Устава, пояснюючого ким є слухач ХГЕУ можна зробити висновок про визнання статусу ХГЕУ як вищого навчального закладу (?!).

Згідно Закону України “Про вищу освіту” (ст. 1) “Вищий навчальний заклад - освітній, освітньо-науковий заклад, який заснований і діє відповідно до законодавства про освіту , реалізує відповідно до наданої ліцензії...”

ХГЕУ не має ліцензії і ХГЕУ створений та має Устав у відповідності з законодавством України, перш за все, про об’єднання громадян.

Отож ХГЕУ ніяк не може мати статус вищого навчального закладу.

В Уставі ХГЕУ, як громадської організації можуть використовуватися, і це не заборонено законодавством України, терміни, характерні для вищої освіти, але їх зміст зовсім інший, оскільки відноситься до релігійної самоосвіти, християнської, духовно-світської, та ін.

Структура та зміст Устава ХГЕУ, як громадської організації , надзвичайно відрізняються від Примірного Статуту вищого закладу освіти (Наказ № 174 від 04.06.97 р.) та не відповідає вимогам п. 27.4. Закона України “Про вищу освіту”.

Ніхто не забороняє, наприклад, громадській організації з назвою «Академія наук» приймати структуру Національної Академії Наук України, видавати дипломи академіків, та ін., якщо це відповідає її Уставу об’єднання громадян.

3. Особам, які закінчили Християнський гуманітарно-економічний відкритий університет, рішенням випускної атестаційної комісії присвоюються кваліфікації та видаються дипломи спеціаліста з зазначенням в ньому назв спеціальностей, які входять до Переліку напрямків та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за відповідними освітньо-кваліфікаційними рівнями, затвердженого постановою Кабінета Міністрів України від 24.05.1997 року № 507. Наприклад, ХГЕУ 21.05.2007 року видав Сікорському Борису Івановичу диплом спеціаліста РКЛ № 00806 про те, що він закінчив Християнський гуманітарно-економічний відкритий університет за спеціальністю 7.040101 “Психологія” і йому присвоєно кваліфікацію психолога, викладача психології.

3. ХГЕУ має право згідно свого Уставу видавати дипломи встановленого зразка, в якому немає шифру спеціальностей. Тільки на двох кафедрах із семи виписувалися дипломи, за непорозумінням їх працівників, з шифром спеціальності. Це зауваження вже усунено наказом ректора № 3/у-в від 04.06.2008 р. До речі, в державних дипломах України про вищу освіту шифри спеціальностей не наводяться. Форма диплома ХГЕУ надзвичайно відрізняється від зразка державного диплома України про вищу освіту. Всі дипломи 2008 року видаються без шифру спеціальностей.

4. У структурі ХГЕУ відповідно до п. 2.6 і 4.9 Статуту створені і діють підрозділи (факультети, інститути, кафедри, підготовче відділення, науково-дослідні лабораторії, учбові підрозділи додаткової професійної освіти), які відповідно до п.п 2, 5, 7 ст. З0 Закону України “Про вищу освіту” визначаються як структурні підрозділи вищого навчального закладу III і IV рівня акредитації.

4. Законодавством України не передбачені безглузді заборони на використання в уставах громадських організацій термінологій, притаманних іншим формам організацій, тим паче з іншим змістом цих понять. Аналогічно, релігійні навчальні заклади, які не входять у структуру МОН, мають теж факультети, кафедри, та ін.

5. Освітня діяльність здійснюється з 16 спеціальностей (за інформацією ректора і з рекламних матеріалів), при цьому ХГЕУ не має відповідних ліцензій на освітню діяльність, передбачену чинним законодавством. Тим самим Християнський гуманітарно-економічний відкритий університет порушив п. 5 ст. 18 Закону України “Про освіту”; п. 1 ст. 28 Закону України “Про вищу освіту”; п.п. 2, 3 Порядку ліцензування діяльності з наданням освітніх послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 року № 1019.

5. Уставом ХГЕУ і Свідоцтвом про реєстрацію передбачено релігійну самоосвіту за різними спеціальностями. Кількість їх ані Уставом ХГЕУ, ані іншими нормативними документами не обмежена. Обмеження діє тільки у відношенні ліцензованих навчальних закладів, а не громадських організацій. На основі цього зауваження не можливо зробити безглуздий висновок, що ХГЕУ порушує законодавство України в освітній галузі та повинен мати ліцензії.

Згідно Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” в Україні ліцензується тільки господарська діяльність, але не громадська.

Згідно п. 5 ст.18 Закона України “Про освіту”, п. 1 ст. 28 Закону України “Про вищу освіту”; п.п. 2, 3 «Порядку ліцензування діяльності з наданням освітніх послуг», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 08.08.2007 року № 1019 в Україні ліцензується освітня діяльність, тільки та, що пов’язана з наданням освітніх послуг.

Оскільки ХГЕУ як громадська організація не займається господарською діяльністю то відповідно не надає освітніх послуг.

Членам комісії МОН у стінах ХГЕУ було задано два питання:

1. Чи має право громадська організація займатися освітньою діяльністю? Вірна відповідь відповідно з законодавством — “так”

2. Чи має право МОН України чи інший орган ліцензування ліцензувати громадську організацію?

Вірна відповідь “ні”.

Розглянутий Акт про установлення факту здійснення освітньої діяльності без ліцензії є юридичним нонсенсом, так як громадська діяльність в Україні не ліцензується.

Таким чином, встановлювати факт, що громадська організація «Християнський гуманітарно-економічний відкритий університет» здійснює свою уставну діяльність без ліцензії, з витратами держбюджетних коштів на поїздки комісії в Одесу не було ніякої необхідності. Цей факт відомий вже 11 років існування ХГЕУ. Вся безглуздість цієї ситуації свідчить про спроби продовження замовних дій одеської мафії проти нашої християнської громадської організації.

Додаток Акт від 04.06.2008 р.

З повагою та побажанням рясних Божих благословінь

Ректор ХГЕУ, академік УЕАН,

головний науковий співробітник

Національної Академії наук України,

науковий керівник Центру підтримки

урядових реформ в Україні,

доктор економічних наук,

професор, доктор економіки

Віденського міжнародного університету,

член Духовної ради

християнських конфесій Одеської області,

член Координаційно-консультативної

ради релігійно-світської згоди

при Одеському міському голові,

священнослужитель Р. О. Крижановський

Читать еще -

Внимание: провокация! Общественную организацию ХГЭУ попыталось запретить МОНУ

Комиссия МОНУ подготовила акт проверки ХГЭУ без единого документа (акт)

Христианский университет обвиняет Министерство образования УКраины в противозаконных действиях (письмо, укр.)

Ответ ХГЭУ на нападки МОНУ (письмо, укр.)

Христианский университет требует ответа от Министерства образования (письмо, укр.)

 
Обсуждение статьи

Ваш комментарий

Комментарии пользователей ()
Лента новостей    

Новости в RSS

Обсуждаемое Читаемое

  Календарь // Август 2020

  П В С Ч П С В
  27 28 29 30 31 1 2
  3 4 5 6 7 8 9
  10 11 12 13 14 15 16
  17 18 19 20 21 22 23
  24 25 26 27 28 29 30
  31 1 2 3 4 5 6